นายอนุวัฒน์ ภูพวก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวรานิตย์ สายทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

      เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(BIG DAY) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลแดงหม้อ 

[ 23-11-2564 ] Hits:92

โครงการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Curriculum Engagement) ภายใต้กรอบโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์ุ"

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านรองกฤษฎา บูรณารมย์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์" ให้กับพี่น้องที่เลี้ยงกระบือตำบลแดงหม้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

[ 17-09-2564 ] Hits:129

การสำรวจทรัพยากรป่าปกปัก (ป่าดงโศก) เพื่อทำรหัสพันธุ์ไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

      องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการสำรวจทรัพยากรป่าปกปัก (ป่าดงโศก) เพื่อทำรหัสพันธุ์ไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

[ 14-06-2564 ] Hits:98

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ