หัวหน้าส่วนราชการ

นางวรานิตย์ สายทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางวรานิตย์ สายทอง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายไชยวัฒน์ บุญอุ้ย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายไชยวัฒน์ บุญอุ้ย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกรรณิกา เดชขุนทด

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ