วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:07

ราคากลางโครงการปรับระดับบ่อพัก คสล.บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         ราคากลางโครงการปรับระดับบ่อพัก คสล.บ้านแดงหม้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  5,300.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  25 สิงหาคม 2564  เป็นเงิน  5,300.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ