สำนักงานปลัด

นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางพัชราพรรณ หมื่นสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสุวิตรา จันทะวารีย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวุฒิศักดิ์ บัวจูม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอนงนาฎ สารกาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายเอนก สมเพาะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอานนท์ มีคุณ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรชัย สิงห์สาย

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายโกศล ชมภูพื้น

คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายสมชาย ชมภูพื้น

คนสวน

นางสาวทัศดาว ชมภูพื้น

แม่บ้าน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ