วันจันทร์, 20 ธันวาคม 2564 16:07

ราคากลางโครงการขุดลอกหนองอีเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         ราคากลางโครงการขุดลอกหนองอีเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  466,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2564  เป็นเงิน  466,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ