วันพุธ, 25 สิงหาคม 2564 10:04

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

         ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  370,000.-   บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  25 สิงหาคม 2564  เป็นเงิน  370,000.-  บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ