วันศุกร์, 01 ตุลาคม 2564 12:09

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อใชัเเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ