โครงการพัฒนาหลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Curriculum Engagement) ภายใต้กรอบโครงการยกระดับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์ุ"

      เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยท่านรองกฤษฎา บูรณารมย์ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถภาพการผลิตกระบือพันธ์" ให้กับพี่น้องที่เลี้ยงกระบือตำบลแดงหม้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ