ผังโครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อได้จัดทำประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

ตามมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง

ตามมติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ประเภทสามัญ

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ