วันพุธ, 22 ธันวาคม 2564 10:41

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลแดงหม้อ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ